7 przykładów strategii biznesowej

Andrew Chornyy - 001
Andrew Chornyy
Biznes

Witaj w artykule „Przykłady strategii biznesowych”! W tym artykule przyjrzymy się różnym strategiom, które firmy mogą wykorzystać do osiągnięcia swoich celów i utrzymania przewagi nad konkurencją. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy dobrze ustabilizowaną firmą, posiadanie solidnej strategii biznesowej jest kluczowe dla sukcesu. Omówimy wszystko, od ustalania jasnych celów po analizowanie trendów rynkowych i opracowywanie planów działania. Podczas gdy firmy internetowe mogą polegać na analizie danych Plerdy, aby poprawić doświadczenia użytkowników i konwersje, firmy offline mają unikalne cele i wyzwania do pokonania. Zatem zanurzmy się i odkryjmy kilka przydatnych przykładów strategii biznesowych!

Co to jest strategia biznesowa?

Sukces firmy zależy w dużej mierze od jej planu biznesowego. Termin „strategia biznesowa” odnosi się do skoordynowanego planu działania z końcowym celem na uwadze. Kluczem do sukcesu w biznesie jest dobrze przemyślany plan. W perspektywie długoterminowej, jest on wykorzystywany przez biznesmenów (lub marketerów cyfrowych) do zwiększenia produktywności, lepszego wykorzystania możliwości i zasobów, podniesienia ocen i większej kontroli nad daną sytuacją. Prawidłowo opracowany plan biznesowy może rozszerzyć bazę klientów firmy, poprawić jej wizerunek publiczny i zwiększyć wydajność. Jednak strategia biznesowa i model biznesowy są do siebie podobne.

Jedno jest planem i modelem pracy zalecanym standardom rozwoju korporacyjnego. Jednocześnie model to metoda realizacji tych strategii. Strategia biznesowa firmy to ogólny plan, jak jej różne działy (projektanci UX, analitycy, marketing, sprzedaż itp.) będą współpracować, aby osiągnąć swoje cele.

Znaczenie posiadania strategii biznesowej

Przykłady strategii biznesowych 01

Każdy lider biznesowy wie, że posiadanie wizji jest kluczowe dla sukcesu ich organizacji. Jednak równie ważna jest jasna strategia biznesowa. Na początku, gdy firma dopiero zaczyna działalność, wizja może być elastyczna i płynna. Ale w miarę rozwoju firmy i wzrostu zajętości, strategia może stać się mniej zdefiniowana. Dzięki dobrze określonej strategii, firma może prosperować i zachować swoje podstawowe wartości, szczególnie gdy zachodzą zmiany kadrowe. Niestety, może to prowadzić do krótkoterminowego sukcesu kosztem długoterminowej żywotności.

Strategia biznesowa jest fundamentem wszystkich decyzji biznesowych i kieruje firmę do osiągnięcia jej celów. Strategia uwzględnia dostępne zasoby i sposób ich wykorzystania do osiągnięcia celów. Wyrównuje wysiłki wszystkich działów i daje pracownikom jasną gwiazdę północną, która kieruje ich podejmowaniem decyzji. Bez strategii, działania każdego działu będą chaotyczne, tracąc siłę konkurencyjną, która zostanie wykorzystana na rynku.

Oto pięć powodów, dla których opracowanie strategii biznesowej powinno być priorytetem lidera:

 1. Planowanie: Strategia biznesowa jest częścią planu biznesowego, który wyznacza cele i cele oraz zapewnia sposób na ich realizację.
 2. Mocne i słabe strony: Strategia pomaga liderom zrozumieć ich mocne i słabe strony oraz wykorzystać to, w czym są dobrzy.
 3. Wydajność i skuteczność: Strategia zapewnia, że każdy aspekt działalności jest zaplanowany, co oznacza większą efektywność i lepsze plany.
 4. Przewaga konkurencyjna: Strategia koncentruje się na wykorzystaniu mocnych stron firmy i wykorzystaniu ich jako przewagi konkurencyjnej do unikalnego pozycjonowania marki.
 5. Kontrola: Strategia decyduje o ścieżce do podążenia i celach pośrednich do osiągnięcia, co ułatwia kontrolę działań i sprawdzanie, czy przebiegają zgodnie z planem.

Tworzenie strategii biznesowej jest stosunkowo łatwe, ale wymaga czasu i skupienia. Jako lider, daj priorytet swojej strategii biznesowej i poświęć czas z dala od codziennych aktywności, aby zdefiniować mapę drogową Twojej firmy. Oczywiście, strategia nie oznacza automatycznie, że Twój biznes odniesie sukces. Jednak umożliwia dzielenie się wizją i celami z pracownikami, tworząc wspólny wątek dążenia do sukcesu w całej firmie.

8 kluczowych elementów strategii biznesowych

Przykłady strategii biznesowych 002

Strategia biznesowa zaczyna się od wizji i kończy na działaniu. Bez wizji twoja strategia będzie bezkierunkowa; bez działania pozostanie tylko pomysłem. Istnieje osiem kluczowych elementów tworzenia solidnej strategii biznesowej.

 1. Wizja, misja i wartości: Jasna i wspólna wizja, misja i wartości są niezbędne dla każdej udanej strategii biznesowej. Zapewniają one kierunek i cel, pomagając organizacji lepiej zrozumieć jej istotne aspekty. Oświadczenie o misji, skupiające się na klientach, pracownikach i inwestorach, oraz oświadczenie wizyjne, które jest zorientowane na przyszłość i aspiracyjne, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i utrzymywaniu dobrej strategii biznesowej.
 2. Długoterminowe cele: Chociaż myślenie krótkoterminowe jest konieczne, długoterminowe cele mogą naprawdę wpłynąć na wydajność firmy. Firmy powinny wyznaczać konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i ograniczone czasowo cele (S.M.A.R.T.) lub stosować techniki zarządzania przez cele (M.B.O.), w zależności od branży i struktury zespołu. Osiągnięcie długoterminowych celów może wymagać pokonania krótkoterminowego bólu.
 3. Cele finansowe: Osiągnięcie długoterminowych celów biznesowych wymaga ustanowienia jasnych celów dotyczących zysków, przychodów i kapitalizacji rynkowej. Cele finansowe są widoczne i namacalne, ale priorytety finansowe zmieniają się w miarę zmian konkurencyjnych i ekonomicznych. Dlatego cele finansowe powinny priorytetyzować wiele celów, takich jak kapitał, zasoby ludzkie lub produkt.
 4. Cele operacyjne: Konkretne i mierzalne cele operacyjne zapewniają kluczowe wskazówki i kierunek niezbędne do długoterminowego sukcesu. Cele operacyjne są krótkoterminowe i specyficzne dla zadań, motywując pracowników do realizacji wspólnych celów i dając im poczucie osiągnięcia.
 5. Cele rynkowe: Strategiczne cele rynkowe tworzą wartość dla klienta i pomagają firmie wspierać i poprawiać swoją pozycję rynkową. Skupiają się one na tworzeniu lepszej jakości, niższych kosztów lub szerszego dystrybucji, aby zapewnić długoterminowe pozycje konkurencyjne.
 6. Analiza SWOT: Analiza SWOT to sprawdzony sposób na zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które mogą wpływać na firmę. Pomaga ona zarządowi podejmować decyzje zarówno w konkretnych kwestiach, jak i w długoterminowych planach strategicznych.
 7. Plany działań w ramach strategii biznesowej: Operacyjne, zarządcze i awaryjne plany pomagają firmom określić najlepszy sposób działania i zarządzania biznesem. Są potężnym narzędziem do przekształcenia twojej wizji w rzeczywistość, kiedy są grupowane.
 8. Strategiczne dopasowanie to najważniejszy element skutecznej strategii biznesowej: Zapewnia to, że wszystkie powyższe elementy są dopasowane i zaangażowane w aktywowanie inicjatyw strategicznych. Zmniejsza to tarcie i przeciwności, zapewniając, że cała organizacja wiosłuje w tym samym kierunku w kierunku ogólnych celów i zadań.

Pamiętaj, że choć każdy z tych ośmiu elementów jest istotny, doskonale dopasowana i zaangażowana strategia jest bardziej skuteczna niż genialna, ale niezgodna. Dlatego kluczowe jest zapewnienie, że wszystkie elementy pracują razem w kierunku tego samego końcowego celu.

Jak opracować strategię biznesową: 10 kroków

Przykłady strategii biznesowych 003

Opracowanie strategii biznesowej jest kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Może pomóc firmie skupić swoje wysiłki, efektywnie alokować zasoby i stworzyć mapę drogową dla wzrostu. Jednak tworzenie strategii biznesowej może być przytłaczające i czasochłonne, a wiedza, od czego zacząć, może być trudna. Dlatego przedstawiliśmy dziesięć kroków, które pomogą Ci przejść przez ten proces.

 1. Rozwijaj prawdziwą wizję: Twoje oświadczenie wizyjne powinno jasno określać, jak wygląda sukces, włącznie z aspiracjami dotyczącymi tego, jakim rodzajem firmy chcesz być.
 2. Zdefiniuj przewagę konkurencyjną: Zidentyfikuj, jak Twoja firma może dostarczać unikalną wartość swoim klientom i stworzyć przestrzeń od konkurencji.
 3. Określ swoje cele: Zdefiniuj nisze i specjalności, aby skupić zasoby i umożliwić zintegrowane podejście sprzedaży i marketingu.
 4. Skoncentruj się na systematycznym wzroście: Zidentyfikuj segmenty, w których Twoja firma będzie rosnąć i w jakiej proporcji, aby mieszanka produktów przynosiła określony wynik netto marży.
 5. Decyduj na podstawie faktów: Zdobywaj użyteczne informacje, aby kształtować swoją strategię biznesową.
 6. Długoterminowy plan strategiczny dla biznesu: Twórz procesy zaprojektowane tak, aby traktować strategię jako cykliczne wydarzenie roczne, a nie jednorazowe, statyczne zdarzenie.
 7. Elastyczny rozwój strategii: Oceniaj długoterminowe zewnętrzne siły i dostosowuj się na podstawie nowych informacji.
 8. Bądź strategicznie włączający: Do procesu tworzenia strategii włączaj osoby, którym ufasz i które potrafią strategicznie myśleć.
 9. Inwestuj czas w przygotowanie: Zleć swoim menedżerom przeprowadzenie badań i przygotowanie istotnych informacji przed spotkaniami strategicznymi.
 10. Mierz swoje wyniki i realizuj je doskonale: Posiadaj plan działania strategicznego, który jest często śledzony, promuj wspólne posiadanie planu, wykorzystuj kluczowe wskaźniki wydajności i ustanawiaj cykl zarządzania wydajnością, który wspiera kaskadowe cele i zadania dla każdego pracownika.

Przestrzegając tych dziesięciu kroków, możesz stworzyć wszechstronną strategię biznesową, która pomoże Twojej firmie odnieść sukces. Opracowywanie strategii biznesowej to proces ciągły, więc mierz swoje wyniki i dostosowuj plan, aby pozostać na właściwym torze.

Jak mierzyć sukces strategii biznesowej

Jeśli chodzi o mierzenie sukcesu strategii biznesowej, ważne jest, aby starannie wybrać swoje metryki. Będą one centrum wysiłków Twojego zespołu, dlatego ważne jest, aby powiązać je z Twoimi strategicznymi celami. Możesz śledzić kamienie milowe i mierzalne miary wydajności, które powinny być unikalne dla Twojej firmy. Kamienie milowe obejmują uruchomienie strony internetowej, zakup sprzętu lub zatrudnianie kluczowych pracowników. Dla miar wydajności możesz wybrać opcje związane z finansami, marketingiem i sprzedażą, efektywnością operacyjną, bezpieczeństwem i wpływem na środowisko.

Jednak ważne jest, aby zachować prostotę i wybrać nie więcej niż cztery KPI na dział. Szkolenie zespołu do śledzenia tych metryk jest równie ważne, aby upewnić się, że dane są aktualizowane i monitorowane poprawnie, co w przeciwnym razie może zagrażać wdrożeniu planu strategicznego.

Utrzymywanie aktualnych danych i korzystanie z pulpitów nawigacyjnych wydajności do śledzenia KPI to doskonałe sposoby, aby upewnić się, że metryki dostarczają użytecznych informacji i stymulują najlepsze wyniki. Możesz okresowo zgłaszać postęp swojemu zespołowi i interesariuszom, korzystając z łatwych do zrozumienia wizualizacji. Na koniec dokładnie przeanalizuj swoje metryki na spotkaniach kontrolnych, aby upewnić się, że dostarczają one niezbędnego sprzężenia zwrotnego. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz dokładnie mierzyć sukces swojej strategii biznesowej i podejmować decyzje oparte na danych.

7 najlepszych przykładów budowania strategii biznesowej

Istnieje wiele rodzajów strategii biznesowych. Jednak przed wdrożeniem jakiegokolwiek planu lub rozwoju warto rozważyć najbardziej znane i udane z nich.

Strategia biznesowa Alibaba

Przykłady strategii biznesowych 05

Alibaba, jedna z największych na świecie firm e-commerce, odniosła sukces dzięki innowacyjnym i przyszłościowym strategiom biznesowym. Oto niektóre z strategii, które uczyniły Alibaba gigantem handlu detalicznego:

 1. Stwórz płynne połączenie między handlem detalicznym online a offline: Strategia „Nowego Handlu” Alibaba integruje online, offline, logistykę i dane w jednym łańcuchu wartości. Inicjatywa ta ma na celu połączenie handlu detalicznego online i offline, aby zapewnić lepsze doświadczenia klientów (CX) i wykorzystać bogactwo sprzedaży offline w Chinach.
 2. Stwórz prawdziwy wielokanałowy łańcuch detaliczny: Alibaba otworzyła sieć futurystycznych supermarketów Hema lub Freshippo, które bezproblemowo integrują handel detaliczny online i offline. Klienci mogą skanować i płacić za pomocą aplikacji sprzedawcy, otrzymywać spersonalizowane rekomendacje zakupów, korzystać z cyfrowych płatności, w tym rozpoznawania twarzy, oraz mieć dostarczone zakupy do domu w ciągu 30 minut bezpłatnie.
 3. Inwestuj w inne sklepy stacjonarne: Alibaba zainwestowała w Suning, największy w Chinach łańcuch sklepów elektronicznych, i nabyła kontrolny udział w Sun Art, największym hipermarketowym łańcuchu w Chinach, aby udostępnić ich towary na platformach handlu elektronicznego Alibaba i ułatwić krótsze czasy dostawy. Alibaba także przejęła Intime Retail, wiodący łańcuch domów towarowych w Chinach, aby zintegrować moc mobilnego zasięgu, wglądu w czasie rzeczywistym w zachowania konsumentów i zdolności technologiczne do poprawy efektywności operacyjnej.
 4. Inwestuj w model sklepu magazynowego: Alibaba otworzyła swój klubowy sklep magazynowy Hema X, który stosuje model omnichannel, pozwalając klientom na dostawę zakupów w ciągu 30 minut.
 5. Kapitalizuj na wzroście zakupów społecznościowych: Alibaba uruchomiła platformę zakupów społecznościowych Taocaicai, aby zdobyć udział w rynku w miastach niższych szczebli w Chinach i podnieść jakość codziennych usług lokalnych społeczności.
 6. Kontynuuj ekspansję za granicę: Alibaba podzieliła swoją działalność e-commerce na dział chiński i międzynarodowy, aby służyć swoim klientom zagranicznym, w tym Lazada, która obsługuje Azję Południowo-Wschodnią, i AliExpress, który zwykle obsługuje konsumentów z Europy i Azji Południowej.

Strategia biznesowa Alibaba jest innowacyjna i przyszłościowa, co czyni ją liderem w branży e-commerce. Poprzez integrację handlu detalicznego online i offline, inwestycje w inne sklepy stacjonarne i wykorzystywanie nowych trendów, Alibaba rozszerzyła swój zasięg i kontynuuje wzrost.

Strategia biznesowa Booking.com

Przykłady strategii biznesowych 06

Booking.com to wiodący gracz w branży podróży i turystyki, znany ze swoich innowacyjnych strategii marketingowych. Ich strategia marketingowa opiera się na trzech kluczowych filarach: segmentacji, targetowaniu i pozycjonowaniu. Dzięki zrozumieniu różnorodnych potrzeb, oczekiwań i nawyków zakupowych klientów, umieścili się jako główna platforma podróżnicza dla każdego z zamiarem podróży.

Kampanie marketingowe i biznesowe Booking.com były również niezwykle udane, takie jak ich kampania #AmericaIsForEveryone, która wygenerowała wiele pozytywnych wyników, promując różnorodne kultury na całym świecie. Inną udaną kampanią była ich kampania #BackToTravel, która świętowała radość z podróżowania i zachęcała ludzi do planowania kolejnych wycieczek.

Jeśli chodzi o marketing w mediach społecznościowych, Booking.com ma silną obecność na wszystkich głównych platformach mediów społecznościowych, dostarczając materiał podróżniczy, który inspiruje i motywuje użytkowników. Ich strategie SEO są również godne uwagi, z ponad 18 milionami organicznych słów kluczowych i miesięcznym ruchem około 120,6 miliona.

Booking.com koncentruje również swoją strategię biznesową na marketingu influencerów, mając na celu zwiększenie dostępności do międzynarodowych podróży dla wszystkich. Ich strategie e-commerce koncentrują się na zwiększaniu ruchu za pomocą płatnych i organicznych wyszukiwań, podczas gdy ich aplikacje mobilne oferują przyjazny interfejs użytkownika.

Wreszcie, strategie marketingu treści Booking.com skupiają się na rozpoznawalności marki i lojalności, oferując regularne artykuły, które wzbudzają ciekawość osób planujących kolejne wakacje. Pozostając wiernym swoim przekonaniom i regularnie łącząc się ze swoimi społecznościami, Booking.com stał się silnym graczem w przestrzeni cyfrowej, nagrodzonym wysokimi wskaźnikami zaangażowania.

Strategia biznesowa HubSpot

Przykłady strategii biznesowych 07

Czy potrzebujesz pomocy w opracowaniu skutecznej strategii marketingu treści dla swojej firmy? Dobrą wiadomością jest to, że nie jesteś sam. Wiele firm znajduje się w tej samej sytuacji, zastanawiając się, od czego zacząć lub jak postępować. Tutaj z pomocą przychodzi HubSpot.

Korzystanie z usług takich jak HubSpot może uprościć i usprawnić proces marketingu treści, pozwalając skupić się na tworzeniu wysokiej jakości, wartościowych treści, które przemawiają do Twojej grupy docelowej. Jednak zanim zanurkujesz w platformie, kluczowe jest zrozumienie, jak uformować strategię marketingu treści i jak efektywnie korzystać z HubSpot.

Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci wykorzystać HubSpot do stworzenia dobrej strategii marketingu treści:

 1. Identyfikuj swoją grupę docelową – Zrozumienie Twojej grupy docelowej jest kluczowe dla opracowania skutecznej strategii marketingu treści. Użyj Segmentacji Demograficznej HubSpot, aby zaznaczyć trendy w wieku, językach i lokalizacjach Twoich odwiedzających.
 2. Zdefiniuj cele biznesowe – Dlaczego stworzyłeś strategię marketingu treści? Odpowiedź na to pytanie i zapisanie dokładnych celów biznesowych pozwala mierzyć postępy Twoich działań marketingowych.
 3. Mapuj podróż swojego kupującego – Wczuwając się w kroki swojego kupującego, możesz pomóc określić, czy Twoja strategia i doświadczenie użytkownika są skuteczne.
 4. Identyfikuj słowa kluczowe SEO – HubSpot posiada wiele narzędzi, które pomogą Ci zidentyfikować słowa kluczowe, których potencjalni klienci mogą używać, aby znaleźć Twoją stronę lub podobne sklepy e-commerce.
 5. Utwórz kalendarz treści i harmonogram postów w mediach społecznościowych – Wykorzystaj swoje analizy ruchu i analizy konwersji, aby określić, który dzień tygodnia i która godzina są najlepsze do publikowania nowych treści.

Pamiętaj, że rozwijanie skutecznej strategii SEO i treści wymaga czasu i wysiłku. Jednak dzięki narzędziom HubSpot i poświęceniu, możesz rozwijać swoją firmę i zwiększać ruch na swojej stronie internetowej.

Strategia biznesowa Airbnb

Przykłady strategii biznesowych 08

Airbnb to doskonały przykład sukcesu biznesowego, pomimo napotkanych wyzwań. W 2019 roku Airbnb zorganizowało 272 miliony rezerwacji na całym świecie. W 2020 roku, pomimo globalnej pandemii ograniczającej podróże, Airbnb odnotowało stosunkowo niewielkie straty, wynoszące tylko 22%. Był to także rok, w którym zdecydowali się na IPO, pomimo globalnej pandemii, znacznego spadku przychodów biznesowych i globalnych ograniczeń w podróżach.

Jak zarządzali swoją strategią? Przez strategię wzrostu jak żadna inna. Historia Airbnb to opowieść o wytrwałości i niezachwianiu. Współzałożyciele, Joe Gebbia i Brian Chesky, nie mogli sobie pozwolić na opłacenie czynszu, więc otworzyli swój apartament w San Francisco dla gości. Wkrótce zorientowali się, że mogą być na tropie czegoś większego niż sposób na uniknięcie eksmisji.

Airbnb od tamtego czasu znacząco ewoluowało, choć droga do sukcesu była pełna wyzwań. Jednym z bardziej oryginalnych pomysłów były ich płatki śniadaniowe „Obama O’s” i „Cap’n McCain’s”.

Aby pokonać „kryzys zaufania”, Airbnb zaprojektowało system, który zachęca użytkowników do zaufania produktowi. System ten nazywa się „hierarchią potrzeb”: bezpieczeństwo, połączenie i wsparcie.

Ten nowy rynek stworzył niezwykle korzystną dynamikę przepływu gotówki dla Airbnb, pozwalając firmie rosnąć, używając znacznie mniej gotówki, niż byłoby to wymagane. Firma stworzyła unikalne doświadczenie, nie tylko dla gości i gospodarzy, ale także dla całej branży turystycznej. W tym sensie Airbnb można uznać za technologię zakłócającą, która wstrząsnęła branżą turystyczną i hotelarską.

Strategia wzrostu Airbnb skupiała się na produktach, przezwyciężaniu strachu przed pobytem u obcych ludzi i ekonomii współdzielenia. Przyszłość Airbnb wygląda jasno, a firma będzie nadal innowować i wstrząsać branżą turystyczną.

Strategia biznesowa Apple

Przykłady strategii biznesowych 09

Strategia biznesowa Apple skupia się na dostarczaniu wyjątkowych doświadczeń konsumentów (CX). Przewaga konkurencyjna firmy była napędzana przez nacisk na design i funkcjonalność. Apple zawsze potrafiło odróżnić swoje produkty i usługi opierając się na prostym, ale atrakcyjnym wzornictwie, co przyczyniło się do ich szerokiej popularności.

Produkty Apple odzwierciedlają nacisk firmy na poprawę doświadczeń klientów, co jest widoczne w ich designie. Każdy produkt Apple jest prosty w obsłudze, a użytkownicy mogą zacząć go używać od razu po wyjęciu z opakowania. Liczne sklepy Apple w strategicznych lokalizacjach na całym świecie również znacząco przyczyniły się do sukcesu firmy. Te sklepy umożliwiają klientom wypróbowanie produktów Apple przed zakupem, co przyczynia się do lojalności klientów firmy.

Tworzenie ekosystemu jest kluczowym elementem komercyjnej strategii Apple. Firma doskonale zintegrowała swoje sprzęty i oprogramowanie, umożliwiając ich urządzeniom i oprogramowaniu efektywne działanie. Ponadto, ekosystem Apple wspiera lojalność klientów, utrudniając im przejście na konkurencyjne marki.

Apple przesunęło swoją uwagę od sprzedaży iPhone’ów na usługi i inne działania. Ta transformacja przyniosła pozytywne rezultaty, a sektor usług Apple osiągnął rekordowe przychody w 2020 roku.

Ogólna strategia biznesowa Apple integruje różnicowanie produktów, doświadczenia klienta, rozwój ekosystemu i dywersyfikację. Dzięki skupieniu się na tych aspektach, Apple utrzymało swoją pozycję jako globalny lider w branży technologii i elektroniki konsumenckiej.

Strategia biznesowa Tesla

Przykłady strategii biznesowych 10

Zamiast stopniowo budować markę komfortowych i nowoczesnych samochodów, Tesla od razu ogłosiła się marką drogich i luksusowych pojazdów. W związku z tym musieli dokonać znacznych inwestycji w budżet.

Istotnym punktem strategii biznesowej Tesli jest to, że sensownie ocenili swoje problemy i kwestie, które mogłyby zniweczyć ich plany wdrożenia ekonomicznego samochodu elektrycznego dla masowego rynku. Dlatego kontrolowali produkcję i dostawę kluczowych części zamiennych (baterii).

Tak jak każdy startup, Tesla potrzebowała inwestycji. Musk polegał na swojej osobowości i pragnieniu ludzi dotykania technologii przyszłości. W ten sposób zbudował markę firmy i przyciągnął inwestorów.

Strategia biznesowa PayPal

Przykłady strategii biznesowych 11

System bankowy jest jednym z najtrudniejszych obszarów do wejścia. Potrzebujesz znacznej ilości kapitału, wielu zezwoleń rządowych i zaufania klientów (które buduje się przez dziesięciolecia). Ale chłopaki z PayPal zdecydowali się zaryzykować i odnieśli sukces.

Ponadto, banki zaczęły traktować firmę poważnie i postrzegać ją jako godnego konkurenta. I były na to powody:

 • Technicznie są prawdopodobnie znacznie wyżej niż przeciętny bank, mimo że PayPal wydaje niewiele na ich rozwój.
 • Firma szybko zdobyła zaufanie klientów.
 • PayPal utrzymuje prywatność zakupów, ale wykorzystuje je do swojej analityki.
 • Firma często wprowadza na rynek innowacje płatnicze.
 • PayPal współpracuje bezpośrednio z handlowcami, omijając banki.

Sekret sukcesu systemu płatności kryje się w jego międzynarodowej strategii biznesowej:

 1. System stał się systemem płatności w Internecie. Jest używany na eBay i innych platformach.
 2. Firma śmiało szuka partnerów wśród sprzedawców, w przeciwieństwie do banków. Dziś PayPal odpowiada za ponad 50% transakcji na rynku.

W ten sposób firma mogła przebić się nawet w najtrudniejszych warunkach, znajdując luki w ofertach swoich głównych konkurentów.

Podsumowanie

Strategia biznesowa jest kluczowa dla sukcesu każdej firmy. Obejmuje podejmowanie decyzji dotyczących kierunku firmy i sposobów osiągnięcia jej celów. Według McKinseya, strategia biznesowa powinna skupiać się na uzyskaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, którą można osiągnąć poprzez różnicowanie, przywództwo kosztowe lub skupienie się na określonym segmencie rynku.

Weźmy na przykład Starbucks. Zbudowali swoją markę, oferując wysokiej jakości kawę w premium cenie. Ich strategia polegała na stworzeniu „trzeciego miejsca” dla klientów, gdzie mogą się zrelaksować i cieszyć się dobrą kawą pomiędzy domem a pracą. Ta strategia okazała się skuteczna, ponieważ Starbucks stał się znakiem rozpoznawczym i zwiększył swoje przychody do miliardów.

Innym przykładem jest Nike, które wykorzystuje swoją markę do głębszego zaangażowania z klientami. Oferują unikalne funkcje w swoich produktach, takie jak technologia Nike+, która śledzi Twoje biegi i oferuje spersonalizowane treningi. Ta strategia pomogła Nike zbudować lojalną bazę klientów, którzy są gotowi zapłacić wyższą cenę za ich produkty.

Toyota to przykład firmy, która koncentruje się na przywództwie kosztowym. Oferują niezawodne samochody w niższej cenie niż niektórzy ich konkurenci. Ta strategia pomogła im zdobyć udział w rynku i utrzymać rentowność na dłuższą metę.

Spotify to firma, która powstała w erze technologii. Ich strategia polegała na zbudowaniu platformy do streamingu muzyki z poziomem personalizacji, jakiego wówczas nie oferowały inne silniki. Ich platforma używa algorytmów do tworzenia spersonalizowanych playlist dla użytkowników na podstawie ich nawyków słuchania. To podejście przyciągnęło dużą bazę użytkowników i zwiększyło ich przychody poprzez programy subskrypcyjne.

Posiadanie dobrej strategii biznesowej to jednak za mało; ważna jest także jej realizacja. Niestety zdarzały się przypadki, gdy firmy miały świetny pomysł, ale nie zdołały go właściwie zrealizować, aby zdobyć trakcję na rynku.

Podsumowując, równoważenie przywództwa, negocjacji, etyki, finansów i przedsiębiorczości jest kluczowe dla zdobycia wpływu w biznesie. Podnosząc poprzeczkę w biznesie, istotne jest skupienie się na zrównoważonych sposobach zarabiania i budowania przedsiębiorstwa. Strategia biznesowa powinna inspirować i oferować pomoc w sposób, który angażuje klientów i zdobywa ich lojalność. Cykle niepewności będą nadal istnieć, ale z właściwą strategią biznesową każde przedsiębiorstwo może zamknąć lukę i zdobyć przewagę konkurencyjną.

Leave a reply for "7 przykładów strategii biznesowej"

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *