Політика конфіденційності

Останнє оновлення: 26.08.2022

Політика конфіденційності регламентує порядок забезпечення приватності Персональних даних.

Положення цієї Політики конфіденційності описують, як Plerdy здійснює оброблення, збереження та збирання Персональних даних.

Дана Політика конфіденційності була розроблена нами для опису способів зберігання та забезпечення захисту Персональних даних та доведення цих способів до Суб'єкта даних.

Під час здійснення своєї діяльності Платформа може використовувати Ваші Персональні дані різними способами, в тому числі і під час надання в користування Інструментів. Саме тому нами був розроблений даний документ, щоб кожний Суб'єкт даних мав можливість ознайомитися зі способами, якими здійснюється використання його Персональних даних або прийняти рішення відмовитись від такого використання.

Платформа, під час здійснення своєї діяльності, може поширювати Персональних даних. В Політиці конфіденційності описані Треті особи, які можуть отримати Ваші дані.

Посилання на слова "ми", "наш" або "нас" (або аналогічні слова за змістом) означають Платформу "Plerdy".

Положення даної Політики конфіденційності застосовується виключно до Персональних даних отриманих Платформою способами описаними в її положеннях. Plerdy ніяким чином не несе відповідальності за оброблення Персональних даних сторонніми Третіми особами, в тому числі фізичною чи юридичною особою, яка може отримати Персональні дані на умовах цієї Політики конфіденційності.

Plerdy здійснює свою діяльність на території всього світу. Виходячи з цього, постає питання законодавством якої країни треба регламентувати способи обробки Персональних даних. На даний момент, в світі найпоширенішим та основним є Загальний регламент щодо захисту даних (Регламент (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року), але він регламентує оброблення Персональних даних лише для резидентів Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони. Саме тому, в нашій Політиці конфіденційності, ми вказали основні законодавчі акти тих юрисдикцій, положеннями яких ми в основному керуємось під час оброблення Персональних даних. Також, ми передбачили положення для здійснення оброблення Персональних даних для юрисдикцій резидентів з інших країн.

Ми вдячні Вам за використання Платформи Plerdy.

1. ТЕРМІНИ

1.1 Аккаунт - це функціональна частина Сайту, за допомогою якої Клієнт має можливість здійснювати оплату використання Інструментів Платформи та може керувати отриманням Інструментів.

1.2 Блог - це інформативна частина Сайту, на якій працівники Plerdy розміщують інформативні статті та які має можливість коментувати Клієнт.

1.3 Гостьовий пост - це авторська стаття, яку має право розмістити Клієнт на сторінках Блогу.

1.4 Згода Клієнта (далі "Згода") - означає добровільне, конкретне, інформоване та однозначне волевиявлення, в якому Клієнт за допомогою заяви або чіткого стверджувальної дії дає згоду на обробку своїх Персональних даних.

1.5 Клієнт - це юридична особа або фізична особа-підприємець, що реєструється на Сайті, інтегрує Plerdy на свій сайт та отримує Інструменти.

1.6 Контролер - будь-яка фізична або юридична особа, державний орган, установа або інший орган, який самостійно визначає цілі та засоби обробки Персональних даних.

1.7 Користувач - це фізична особа або юридична особа, що взаємодіє з Клієнтом (за допомогою його сайту) та отримує від Клієнта Продукцію.

1.8 Партнерська програма - це алгоритм взаємодії, розроблений для підтримки маркетингових, SEO, PPC, CRO та Growth hacking агенцій та збільшення кількості Користувачів та прибутку.

1.9 Персональні дані - означає будь-яку інформацію, яка прямо або побічно дозволяє ідентифікувати Клієнта та/або Користувача. Наприклад: ім'я, прізвище, номер телефону, IP-адреса.

1.10 Інструменти - це алгоритм дій, що здійснює Платформа для Клієнта в сфері цифрового маркетингу, для поліпшення конверсії сайту та продажів Продукції Клієнта.

1.11 Продукція - це спільна назва товарів, послуг та виробів Клієнта.

1.12Правила Користування - означає документ в якому передбачені терміни, правила та основні положення використання Інструментів Платформи.

1.13 Процесор - означає фізичну або юридичну особу, державний орган, установу або інший орган, який обробляє Персональні дані від імені та за дорученням Контролера.

1.14 Реферальна програма - це форма співпраці між Plerdy та Клієнтом, згідно до якої Клієнт має право за винагороду розміщувати посилання на Сайт.

1.15 Сайт Платформи "Plerdy" (надалі "Сайт") - означає веб-сторінку або групу веб-сторінок в мережі Інтернет, які розміщені за адресою: https://www.plerdy.com/ua/, за допомогою яких Клієнт отримує Інструменти від Платформи.

1.16 Платформа "Plerdy" (надалі "Платформа" або "Plerdy") - це інструмент, що дозволяє реалізувати бізнес цілі Клієнта в сфері маркетингових досліджень, здійснити оптимізацію продажів та аналіз поведінки Користувачів, підвищити показники конверсії сайту та отримати Інструменти.

1.17 Суб'єкт даних - означає загальну назву для Клієнта та Користувача.

1.18 Третя особа - означає фізичну або юридичну особу, державний орган, установу або орган, відмінний від Клієнта, Користувача, Контролера, Процесора та осіб, які уповноважені Контролером або Процесором під їх прямим керівництвом обробляти Персональні дані.

1.19 Checkbox - означає елемент графічного інтерфейсу Сайту, що дозволяє Клієнту надати свою Згоду. Наприклад: при реєстрації на Сайті, при наданні Згоди з Правилами Користування тощо.

1.20 Cookies - це фрагмент інформації у вигляді текстових або бінарних даних, які передається в браузер з сайту.

1.21 Pop-up форма - це елемент інтерфейсу Сайта, який відображається поверх веб-сторінки Сайту у браузері та який використовується для реклами Продукції та/або отримання додаткової інформації та/або отримання Згоди.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Платформа обробляє і зберігає Персональні дані на основі принципів законності, справедливості та прозорості відповідно до статті 5 "Принципи опрацювання персональних даних" GDPR.

2.2 Платформа виступає Процессором щодо Персональних даних, які він отримує за допомогою використання Клієнтом Сайту, надання Інструментів, здійснення комунікації з працівниками Plerdy, використання соціальних мереж і месенджерів.

2.3 Платформа не відповідає за здійснення обробки Персональних даних сторонніми компаніями, які не підконтрольні або не належать Plerdy.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1 Платформа отримує наступні Персональні дані про Клієнта:

3.1.1 повне ім'я;

3.1.2 контакти: електронна пошта, номер робочого та/або контактного телефону;

3.1.3 ідентифікатор месенджера;

3.1.4 пароль, що необхідні для входу до Акаунту;

3.1.5 платіжні дані: Plerdy не збирає та не обробляє вашу платіжну дані безпосередньо.

3.2 Plerdy ціленаправленно не збирає Персональні дані Користувачів. Персональні дані Користувачів обробляються та зберігаються Plerdy в зашифрованому вигляді.

3.3 Plerdy може отримати Персональні дані Користувача виключно за допомогою використання Pop-up форми.

3.4 В разі використання Pop-up форми Користувачем, Plerdy може отримати наступні Персональні дані Користувача:

3.4.1 повне ім'я;

3.4.2 контакти: електронна пошта, номер робочого та/або контактного телефону, посилання на соціальні мережі та будь-які інші види контактів;

3.4.3 посилання на профілі в соціальних мережах;

3.4.4 адресу та/або місце проживання.

3.5 Під час відвідування Сайту або отримання Інструментів, Plerdy може збирати наступні Персональні дані в автоматичному режимі:

3.5.1 IP адреса;

3.5.2 налаштування часового поясу та мови;

3.5.3 тип та версія браузера;

3.5.4 операційна система,вид пристрою та розширення екрану;

3.5.5 країна, в якій Ви знаходитесь;

3.5.6 дані про Ваш візит Сайту, включаючи повну інформацію URL, маршруту переходів на Сайт та при переході на Сайт/виході з нього (включаючи дату та час), час відгуку сторінки, помилки завантаження даних, тривалість перебування на певних сторінках, активність на сторінці (така інформація, як прокрутка та руху миші, кліки), методи, використовувані для виходу зі сторінки та номери телефонів, за якими зверталися до центру обслуговування клієнтів.

3.6 Plerdy не збирає та не обробляє чутливі Персональні дані користувачів, такі як раса або етнічне походження, політичні погляди, релігійні або філософські переконання, членство в профспілці, генетичні або біометричні дані, інформація про здоров'я, статевого життя або сексуальної орієнтації.

3.7 Plerdy має право збирати та отримувати Персональні дані наступним чином:

3.7.1 під час надання Інструментів;

3.7.2 під час взаємодії з працівниками Платформи, шляхом обміну електронними листами та телефонних дзвінків;

3.7.3 за допомогою лог-файлів, файлів Cookie та інших технологій відстеження;

3.7.4 за допомогою використання форми зворотнього зв'язку;

3.7.5 за допомогою використання месенджерів та соціальних мереж;

3.7.6 під час коментування статей Блогу;

3.7.7 в межах Реферальної та Партнерської програми;

3.7.8 під час використання Pop-up форми;

3.7.9 під час використання UX гри;

3.7.10 під час опитування Користувачів, за допомогою форми NPS (Net Promoter Score);

3.7.11 під час надання Клієнтом інформації, щодо його бізнесу;

3.7.12 шляхом підписки на отримання новин від Plerdy;

3.7.13 під час розміщення Гостьового посту на сторінках Блогу.

3.8 Під час Партнерської програми, Plerdy отримує Персональні дані Клієнта за допомогою форм зворотнього зв'язку та здійснення комунікації між Клієнтом та працівниками Plerdy. Під час Партнерської програми Plerdy може додаткові отримати Персональні дані Користувачів Клієнта.

3.9 Під час надання Інструментів, Платформа має право отримати назву доменного ім'я сайту Клієнта. А Клієнт зобов'язується надати назву доменного ім'я свого сайту під час реєстрації на Сайті.

3.10 Під час Реферальної програми, Plerdy не вимагає від Клієнта надання додаткових Персональних даних.

3.11 Клієнт має право ознайомитись із Реферальною та Партнерською програмою, Гостьовим постом скориставшись посиланням на Правила Користування.

3.12 Платформа має право використовувати Персональні дані в наступних цілях:

3.12.1 для надання Інструментів;

3.12.2 під час реєстрації та авторизації;

3.12.3 для забезпечення безпеки Сайту;

3.12.4 для адміністрування Сайту та проведення внутрішніх операцій, включаючи усунення несправностей, аналізу даних, тестування та проведення опитувань;

3.12.5 для інформування Клієнта про нові види Інструментів, зміну вартості Інструментів, новини тощо;

3.12.6 для покращення навігації Сайту, виходячи з Ваших уподобань;

3.12.7 для здійснення умов Реферальної та Партнерської програми;

3.12.8 для здійснення комунікації з Клієнтом;

3.12.9 для надсилання інформації, відповідно до умов підписки;

3.12.10 для розміщення Гостьового посту;

3.12.11 для відповідей на запити правоохоронних органів;

3.12.12 для ініціювання відповідей на судові позови, розслідування або вирішення спорів з Вами.

3.13 Якщо Клієнт надає Персональні дані Користувача Платформи, включаючи отримання Персональних даних Користувача за допомогою Pop-up форми, Клієнт зобов'язаний повідомити Користувача, що його Персональні дані можуть оброблятись Платформою та отримати згоду від Користувача на таку обробку його Персональних даних.

3.14 Під час проведення опитування за допомогою системи інструментів опитування

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1 Платформа має право передавати Персональні дані Третім особам для реалізації та надання Інструментів, та/або захисту своїх правових інтересів:

4.2 Підрядникам та працівникам. Платформа може передавати Персональні дані іншим суб'єктам, з якими розпочне співпрацю, включаючи консультантів з юридичних питань та питань оподаткування, а також суб'єктам, які надають бухгалтерські, маркетингові та ІТ послуги.

4.3 Судам, правоохоронним та державним органам. Платформа має право передати Персональні дані, в разі виконання будь-яких юридичних зобов'язань, в тому числі в зв'язку з постановою суду.

4.4 Третій стороні. Платформа має право розкривати або передавати Персональні дані Клієнта, під час наступних операцій: придбання або злиття, фінансування, корпоративна реорганізація, спільне підприємство, включаючи продаж активів або в разі банкрутства.

5. ЗГОДА КЛІЄНТА

5.1 Вчинення наступних дій вважається Згодою з умовами обробки Персональних даних, зазначених у Політиці Конфіденційності та умовами надання Інструментів:

5.1.1 реєстрація на Сайті;

5.1.2 інтеграція Інструментів Plerdy на свій сайт;

5.1.3 участь в Реферальній та/або Партнерській програмі.

5.2 Платформа залишає за собою право отримати Згоду Клієнта за допомогою Pop-up форми. Pop-up форма може містити форму Згоди у вигляді Checkbox.

6. ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1 Платформа використовує всі необхідні заходи безпеки та захисту Персональних даних для забезпечення їх конфіденційності та запобігання втрати чи неправомірного розкриття.

6.2 Платформа захищає та зберігає Персональні дані від:

6.2.1 втрати;

6.2.2 незаконної використання, передачі, розкриття, зміни, видалення та/або знищення.

6.3 Платформа може видаляти Персональні дані Суб’єкта даних в разі отримання запиту від Суб’єкта даних та в разі припинення взаємовідносин. Під видаленням Персональних даних ми маємо на увазі видалення всіх Персональних даних з серверів та /або з письмових носіїв.

6.4 Plerdy має право зберігати Персональні дані Суб’єктів даних протягом 5 (п'яти) років після припинення відносин в наступних випадках:

6.4.1 для ведення статистичного обліку;

6.4.2 якщо чинне законодавство вимагає їх зберігання;

6.4.3 якщо вони необхідні для ведення бізнесу.

6.5 Платформа не зберігає Персональні дані Клієнта в разі запиту на видалення Персональних даних від його імені у відповідності з правом на видалення, як це передбачено в статті 17 «Право на стирання» GDPR.

6.6 Процес видалення Персональних даних виконується співробітником Plerdy. Клієнт має право видалити Акаунт самостійно, скориставшись відповідним розділом у своєму Акаунті. У разі видалення Акаутну, Персональні дані Клієнта будуть видалені працівником Платформи.

6.7 Plerdy має право не видаляти Персональні дані в разі реорганізації компанії, злиття Plerdy з іншою компанією або будь-яких інших змін в структурі Plerdy, та в разі зміни сервера.

6.7.1 для ведення статистичного обліку;

6.7.2 якщо чинне законодавство вимагає їх зберігання;

6.7.3 якщо вони необхідні для ведення бізнесу.

6.8 Платформа має право видалити Персональні дані, якщо Клієнт не користується Інструментами протягом 6 (шести) місяців.

7. ОСНОВА ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1 Платформа збирає та обробляє Персональні дані відповідно до вказаного законодавства та юрисдикії Суб'єкта даних.

7.2 Платформа обробляє Персональні дані, керуючись наступними законними підстави:

7.2.1 Згода Клієнта;

7.2.2 інтеграція Інструментів Plerdy;

7.2.3 для відповідності до положень чинного законодавства, для належного рівня ведення нашого бізнесу, укладення та виконання корпоративних транзакцій (продаж часток/акцій, злиття, поглинання), для виконання зобов'язань перед Вами та/або Третьою особою.

7.3 У тих випадках, коли підставою для обробки Персональних даних виступає Ваша Згода, ви маєте право відкликати її в будь-який час. У разі відкликання Вашої Згоди, Платформа має право припинити надавати Інструменти та розірвати з Вами всі взаємовідносини. У разі відкликання Згоди, Ваші Персональні дані будуть видалені назавжди.

7.4 Платформа зобов'зується припинити оброблення Персональних даних, протягом 10 (десяти) робочих днів, з моменту отримання відкликання Згоди.

8. ЮРИСДИКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ

8.1 Умови цього розділу застосовуються до резидентів Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони. Відповідно до умов даного пункту Суб'єкт даних має наступні права:

8.1.1 Право на доступ. У Політиці Конфіденційності перераховані Персональні дані Суб'єкта даних. Суб'єкт даних може зв'язатися з нами безпосередньо, щоб запитати доступ до Персональних даних, яку ми зберігаємо про нього, а також до будь-якої інформації, згідно зі статті 15 Загального регламенту захисту даних.

8.1.2 Право на стирання. Суб'єкт даних має право видалити Персональні дані про себе, згідно зі статті 17 Загального регламенту захисту даних. Персональні дані, в такому випадку, будуть видалені назавжди.

8.1.3 Право на виправлення. Суб'єкт даних має доступ до Персональних даних, яку потрібно оновити, виправити, доповнити в будь-який час. Суб'єкт даних також може звернутися до клієнтської підтримки Платформи, щоб отримати доступ до своїх Персональних даних, щоб виправити, змінити або видалити її, згідно статті 16 Загального регламенту захисту даних.

8.1.4 Право на мобільність даних. Ми можемо відправити Персональні дані Суб'єкта даних стороннім організаціям за запитом Суб'єкта даних, згідно зі статтею 20 Загального регламенту захисту даних.

8.1.5 Право на заперечення. Суб'єкт даних має право в будь-який момент заявити заперечення проти обробки своїх Персональних даних, згідно зі статтею 21 Загального регламенту захисту даних

8.2 Якщо Суб'єкт даних вважає, що під час обробки Персональних даних його права були порушені або він стурбований методами та способами обробки Персональних даних, то він має право подати скаргу в наглядовий орган із захисту даних.

8.3 Суб'єкт даних, в залежності від обставин, подає скаргу в наглядовий орган за місцем своєї реєстрації, перебування, працевлаштування або в наглядовий орган країни, в якій він є резидентом.

8.4 Для ознайомлення з наглядовими органами скористайтеся наданим списком.

8.5 Суб'єкт даних повинен надати достатню кількість інформації для підтвердження його особи, Персональні дані якої обробляються Платформою. Якщо, Суб'єкт даних не може підтвердити свою особу, то Платформа має право не виконувати такий запит до моменту підтвердження такої особи.

8.6 Запит Суб'єкта даних має містити точну інформацію щодо вимог, які він висуває Платформі. Якщо в запиті не вказані точні вимоги, то Платформа має право відмовити в виконанні запиту.

8.7 Ми не зможемо відповісти на Ваш запит або надати вам Персональні дані, якщо ми не зможемо підтвердити Вашу особистість або повноваження та підтвердити, що Персональні дані відноситься до Вас. У разі отримання запиту з неточною інформацією та/або у разі неможливості підтвердити особу Суб'єкта даних, Платформа має право необробляти отриманий запит та звернутись до Суб'єкта даних для отримання уточнень. У разі отримання відповіді на запит, щодо уточнень, Суб'єкт даних зобов'язаний надати новий виправлений запит або надати новий запит.

8.8 Платформа має надати відповідь на запит або виконати умови, викладені в запиті, протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня з моменту його отримання.

9. ЮРИСДИКЦІЯ США

9.1 Умови цього розділу застосовуються для резидентів США, що міститься в Політиці конфіденційності та стосується конкретних вимог відповідно до Закону Каліфорнії про конфіденційність споживачів від 2018 року (Cal. Civ. §§ 1789.100-1798.199) та Положення про Закон про конфіденційність споживачів Каліфорнії, прийняті Генеральним прокурором ("CCPA").

9.2 Платформа збирає Персональні дані Суб'єктів даних резидентів США на умовах передбачених 3 розділом цієї Політики конфіденційності.

9.3 Платформа має право розкривати Персональні дані Третій особі в ділових цілях (як це визначено в CCPA). Коли Платформа розкриває Персональні дані в комерційних цілях, ми укладаємо договір, в якому описується мета та вимагає, щоб обидві сторони зберігали конфіденційність Персональних даних та не використовували її для будь-яких цілей, крім як для виконання контракту.

9.4 Платформа не підтримує режим "Не відстежувати" ("DNT"), відповідно до Закону Каліфорнії про захист в Інтернеті (CalOPPA). Не відслідковувати - це параметр, який ви можете встановити в своєму веб-браузері, щоб інформувати веб-сайти про те, що Ви не хочете, щоб Вас відстежували. Ви можете включити або відключити функцію "Не відстежувати", відвідавши сторінку налаштувань вашого веб-браузера.

9.5 Права, що надаються резидентам США:

9.5.1 Право на доступ. У Політиці Конфіденційності перераховані Персональні дані Суб'єкта даних. Суб'єкт даних може зв'язатися з нами безпосередньо, щоб запитати доступ до Персональних даних, яку ми зберігаємо про нього.

9.5.2 Право на стирання. Суб'єкт даних має право видалити Персональні дані про себе, в такому випадку, будуть видалені назавжди.

9.5.3 Право на виправлення. Суб'єкт даних має доступ до Персональним даним, які потрібно оновити, виправити, доповнити в будь-який час.

9.5.4 Право на мобільність даних. Ми можемо відправити Персональні дані стороннім організаціям та за запитом Суб'єкта даних.

9.5.5 Право на заперечення. Суб'єкт даних має право в будь-який момент заявити заперечення проти обробки Персональних даних.

9.5.6 Право відкликати Згоду. Користувач має право відкликати свою Згоду на обробку Персональних даних в будь-який час, в такому випадку Платформа має право припинити надавати йому Інструменти.

9.6 Користувач може призначити уповноваженого агента для подання запиту відповідно до CCPA від вашого імені, якщо:

9.6.1 Уповноважений агент - це фізична або юридична особа, зареєстрована Державним секретарем Каліфорнії;

9.6.2 Ви підписуєте письмову заяву про те, що дозволяєте уповноваженому агенту діяти від вашого імені;

9.6.3 Якщо ви використовуєте уповноваженого агента для подання запиту на здійснення свого права на отримання інформації або свого права на видалення, відправте завірену копію вашого письмової заяви, що дозволяє уповноваженому агенту діяти від вашого імені, використовуючи контактну інформацію, зазначену нижче.

9.7 Платформа має надати відповідь на запит або виконати умови, викладені в запиті, протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня з моменту його отримання.

9.8 Запис даних. Plerdy під час відеосесії на зберігає Персональних даних Клієнта. Але Клієнт має право самостійно додати “тег” input атрибут, наприклад plerdy_alllloww. Після цього Plerdy почне записувати і показувати Персональні Дані для Клієнта у відповідному полі. Але Plerdy має право блокувати для надання доступу до відеосесії наступні Персональні дані: e-mail та будь-які цифри, з метою запобігання отримання реквізитів банківської картки або номеру контактного телефону та подальшої їх обробки.

10. ЮРИСДИКЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

10.1 Умови цього розділу застосовуються для резидентів Російської Федерації, що міститься в Політиці конфіденційності та стосується конкретних вимог відповідно до вимог Конституції Російської Федерації, Федерального закону № 152-ФЗ "Про персональних даних", підзаконних актів та особливостей обробки Персональних даних федеральних законів Російської Федерації, керівних і методичних документів ФСТЕК Росії та ФСБ Росії.

10.2 Plerdy збирає Персональні дані резидентів Російської Федерації на умовах передбачених 3 розділом цієї Політики конфіденційності.

10.3 Оскільки Plerdy здійснює обробку Персональних даних, то відповідно до законодавства Російської Федерації, Plerdy являється оператором по обробці Персональних даних. Для врегулювання взаємовідносин з Суб'єктом даних та надання йому прав, передбачених законодавством Російської Федерації, Plerdy керується положеннями, що описані в даному розділі.

10.4 Plerdy обробляє Персональні дані тільки при наявності хоча б однієї з таких умов:

10.4.1 за Згодою;

10.4.2 для досягнення цілей, передбачених законом, для здійснення та виконання покладених законодавством Російської Федерації на оператора функцій, повноважень та обов'язків;

10.4.3 для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем є Суб'єкт даних, а також для укладення договору з ініціативи Суб'єкта даних;

10.4.4 для здійснення прав та законних інтересів Платформи або Третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права та свободи Суб'єкта даних;

10.4.5 необмеженого кола осіб до яких надано Суб'єктом даних або на його прохання;

10.4.6 здійснюється обробка Персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до федерального закону.

10.5 Суб'єкт даних, Персональні дані якого обробляється має право отримати від Plerdy наступну інформацію:

10.5.1 підтвердження факту обробки Персональних даних;

10.5.2 правові підстави та мету обробки Персональних даних;

10.5.3 найменування та місцезнаходження Plerdy;

10.5.4 відомості про осіб, які мають доступ до Персональних даних або яким можуть бути розкриті Персональні дані на підставі договору з Plerdy або на підставі федерального закону;

10.5.5 перелік оброблюваних Персональних даних, що відносяться до Суб'єкту даних, від якого надійшов запит та джерело їх отримання, якщо інший порядок надання таких даних не передбачений федеральним законом;

10.5.6 відомості про терміни обробки Персональних даних, в тому числі щодо термінів їх зберігання;

10.5.7 відомості про порядок здійснення прав, передбачених Федеральним законом "Про персональні дані" № 152-ФЗ;

10.5.8 інформацію про здійснювану або про передбачувану транскордонну передачу Персональних даних;

10.5.9 найменування та адреса особи, яка здійснює обробку Персональних даних за дорученням Платформи;

10.5.10 інші відомості, передбачені Федеральним законом "Про персональні дані" № 152-ФЗ або іншими федеральними законами;

10.5.11 вимагати уточнення своїх Персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо Персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки;

10.5.12 відкликати свою Згоду на обробку Персональних даних;

10.5.13 вимагати усунення неправомірних дій Платформи щодо його Персональних даних;

10.5.14 оскаржити дії чи бездіяльність Платформи в Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) або в судовому порядку в разі, якщо Суб'єкт даних вважає, що Платформа здійснює обробку його Персональних даних з порушенням вимог Федерального закона № 152-ФЗ "Про персональні дані" або іншим чином порушує його права та свободи;

10.5.15 на захист своїх прав та законних інтересів.

10.6 Відповідно до вимог Федерального закону № 152-ФЗ "Про персональних даних" Plerdy зобов'язана:

10.6.1 надавати Суб'єкту даних за його запитом інформацію, що стосується обробки його Персональних даних, або на законних підставах надати відмову;

10.6.2 на вимогу Суб'єкта даних уточнювати, блокувати або видаляти оброблювані Персональні дані,, якщо Персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки;

10.6.3 повідомляти Суб'єкта даних про обробку Персональних даних в тому випадку, якщо Персональні дані були отримані не від Суб'єкта даних.

10.7 Обробляючи Персональні дані ми можемо додатково керуватись положенями законодавства Європейського Союзу та надати Суб'єкту даних додаткові права, передбачені законодавством Європейського Союзу.

10.8 Керуючись законодавством Російської Федерації, Plerdy може запросити від Суб'єкта даних підтвердження його резиденства.

10.9 Для підтвердження свої прав, Суб'єкт даних має направити запит Plerdy. Запит має міститу наступну інформацію: ідентифікуючі дані, вказані права, чітко сформульовані вимоги, вказані контаткні дані.

10.10 Запит Суб'єкта даних повинен відповідати вимогам, вказаним в пункті 10.9 та повинен бути направленим в письмовому вигляді. Якщо в запиті не вказані точні вимоги та/або він не направлений в письмовому вигляді, то Plerdy має право відмовити в виконанні запиту.

10.11 У разі неотримання підвтердження резиденства Суб'єкта даних або отримання нечіткого запиту, Plerdy має право не обробляти Персональні дані та відмовити Суб'єкту даних у його виконанні. В такому разі, Суб'єкт даних не має права вимагати надати виконати його вимоги, що вказані в запиті.

10.12 Plerdy не зобов'язана виконувати запит, якщо він подаєтья не від імені Суб'єкта даних. Суб'єкт даних не має право доручати іншій особі, від свого імені, надавати запит Plerdy, щодо інформації, вказаної в пункті 10.5.

10.13 Plerdy має право тимчасово зупинити обробку Персональних даних в насутпних випадках:

10.13.1 якщо Клієнт не підтвердив своє резиденство;

10.13.2 якщо у Plerdy є причини вважати, що Клієнт надав недостовірні Персноальні дані;

10.13.3 якщо Клієнт надав не свої Персональні дані та/або надав Персональні дані Користувача без відповідного дозволу від Користувача.

10.14 В разі тимчасової зупинки оброблення Персональних даних, Plerdy направляє Суб'єкту даних повідомлення про таку зупинку. Якщо Суб'єкт даних не надає відповіді на таке повідомлення, протягом 14 (четирнадцяти) календарних днів, Plerdy має право зупинити надання Інструментів Суб'єкту даних та видалити його Персональні дані.

10.15 Якщо Plerdy відмовляє Суб'єкту даних у розгляді його запиту, то вона повідмляє про таку відмову Суб'єкта даних, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

10.16 Plerdy має надати відповідь на запит або виконати умови, викладені в запиті, протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня з моменту його отримання.

10.17 Plerdy має право не надавати відповідь на запит Суб'єкта даних в разі настання форс-мажорних обставин, що перешкоджають роботі сервера та інтернету та/або роботі Plerdy.

11. ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНИ

11.1 Умови цього розділу застосовуються для резидентів України, що міститься в Політиці конфіденційності та стосується конкретних вимог, відповідно до положень законодавства України, зокрема Закону України "Про захист персональних даних".

11.2 Платформа збирає Персональні дані Суб'єктів даних резидентів України на умовах передбачених 3 розділом цієї Політики конфіденційності.

11.3 Права Суб'єкта даних у зв'язку з передачею та обробкою Персональних даних:

11.3.1 знати про джерела збирання, місцезнаходження Персональних даних, мету їх обробки та місцезнаходження;

11.3.2 отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про Третіх осіб, яким вони передаються;

11.3.3 отримувати, не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Персональні дані;

11.3.4 надіслати вмотивовану вимогу, щодо заперечення обробки Персональних даних;

11.3.5 надіслати вмотивовану вимогу, щодо зміни або видалення Персональних даних;

11.3.6 на захист Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Суб'єкта даних;

11.3.7 звертатися із скаргами на обробку Персональних даних до суду;

11.3.8 застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

11.3.9 вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Персональних даних під час надання згоди;

11.3.10 відкликати згоду на обробку Персональних даних;

11.3.11 знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;

11.3.12 на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

11.4 Для підтвердження свої прав, Суб'єкт даних має направити запит Платформі. Запит має міститу наступну інформацію: ідентифікуючі дані Суб'єкта даних, вказані права, які на думку Суб'єкта даних були порушені, чітко сформульовані вимоги, вказані контаткні дані.

11.5 Запит Суб'єкта даних повинен відповідати вимогам, вказаним в пункті 11.4 та повинен бути направленим в письмовому вигляді. Якщо в запиті не вказані точні вимоги та/або він не направлений в письмовому вигляді, то Платформа має право відмовити в виконанні запиту.

11.6 Платформа не зобов'язана виконувати запит, якщо він подаєтья не від імені Суб'єкта даних.

11.7 Якщо Платформа відмовляє Суб'єкту даних у розгляді його запиту, то вона повідмляє про таку відмову Суб'єкта даних, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

11.8 Платформа має надати відповідь на запит або виконати умови, викладені в запиті, протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня з моменту його отримання.

12. ЮРИСДИКЦІЯ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ БРАЗИЛІЇ

12.1 Умови цього розділу застосовуються для резидентів Федеративної Республіки Бразилії, що міститься в Політиці конфіденційності та стосується конкретних вимог, відповідно до положень законодавства Федеративної Республіки Бразилії, зокремаЗагальному закону про захист персональних даних 13709/2018 (LGDP).

12.2 Платформа збирає Персональні дані Суб'єктів даних резидентів Федеративної Республіки Бразилії на умовах передбачених 3 розділом цієї Політики конфіденційності.

12.3 Відповідно до ст. 18 "Права суб'єкта персональних даних стосовно Контролера" Загального закону про захист персональних даних 13709/2018, Суб'єкт даних має право на:

12.3.1 підтвердження наявності обробки Персональних даних;

12.3.2 доступ до Персональних даних;

12.3.3 виправлення неповних, неточних або застарілих Персональних даних;

12.3.4 анонімізація, блокування або видалення непотрібних, надмірних або оброблених Персональних даних з порушенням положень цього Закону;

12.3.5 перенесення Персональних даних до іншого постачальника послуг або продуктів, за чітким запитом, відповідно до нормативно-правових актів національного органу, що є комерційною та промисловою таємницею;

12.3.6 видалення Персональних даних, які обробляються за згодою Суб'єкта даних, крім випадків, передбачених ст. 16 цього Закону;

12.3.7 отримання інформації про державних та приватних осіб, з якими Контролер спільно використовував Персональні дані;

12.3.8 отримання інформації про можливість ненадання Згоди та про наслідки відмови;

12.3.9 відкликання Згоди, відповідно до п. 5 ст. 8 цього Закону.

12.4 Права, передбачені цією статтею, реалізуються на прямий запит Суб'єкта даних або законного представника.

12.5 Платформа має надати відповідь на запит або виконати умови, викладені в запиті, протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня з моменту його отримання.

13. ЮРИСДИКЦІЇ ІНШИХ КРАЇН

13.1 Платформа прикладає максимум зусиль для законної обробки Персональних даних, відповідно до міжнародних стандартів обробки Персональних даних.

13.2 В даній Політиці конфіденційності вказані основні законодавчі акти, щодо обробки Персональних даних.

13.3 На превеликий жаль ми не маємо можливості вказати законодавчі акти, щодо обробки Персональних даних кожної юрисдикції в світі.

13.4 Умови цієї Політики конфіденційності описують основні права Суб'єкта даних, передбачених основними положеннями основних законодавчих актів, що регламентують обробку Персональних даних.

13.5 Якщо Ви вважаєте, що положення цієї Політики конфіденційності порушують та/або якимось чином обмежують Ваші права, щодо обробки Персональних даних, будь-ласка зв'яжіться за нами за допомогою електронної пошти: [email protected] та ми приймемо максимум зусиль, щоб врегулювати це питання в розумні строки.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

14.1 Платформа повідомляє Суб'єкта даних, що його Персональні дані можуть використовуватися з метою надання Інструментів, та в разі незгоди, Суб'єкт даних повинен покинути Сайт та не використовувати Інструменти Платформи.

14.2 Платформа має право збирати Персональні дані Суб'єкта даних з метою отримання статистичних даних.

14.3 Платформа не несе відповідальності за:

14.3.1 втрату Персональних даних в разі хакерської атаки, взлому програмного забезпечення Сайту, незаконних дій третіх сторін, неправомірних дій Клієнта та дій, що порушують умови Політики Конфіденційності;

14.3.2 надання Клієнтом недостовірної інформації та Персональних даних;

14.3.3 розміщення Клієнтом в на сторінках Блогу контенту, що містить неправдиву інформацію та який порушує інтелектуальні права третіх осіб; що порушує гідність, релігійні вірування, сексуальну орієнтацію та/або містить ознаки расової дискримінації та/або порушення інших прав третьої особи.

14.4 Ми не записуємо відео, не знімаємо скріншоти та не переглядаємо інформацію, яку Користувачі надають Платформі, за винятком перегляду відео сесії, відповідно до запиту Клієнта.

14.5 Ми зберігаємо зібрану інформацію, але доступ до неї може отримати лише Клієнт, якому належить Акаунт. Plerdy не використовує зібрані дані для розсилки інформаційних бюлетенів без Вашої Згоди.

14.6 На жаль, передача інформації за допомогою мережі інтернет не може бути цілком безпечною. Незважаючи на те, що ми робимо всі зусилля для захисту Ваших Персональних даних, ми не можемо гарантувати безпечний процес передачі Ваших Персональних даних на наш Сайт. У зв'язку з цим, Ви самостійно несете відповідальність за можливі збої при передачі Ваших Персональних даних на Сайт. Після отримання Ваших Персональних даних ми зобов'язуємося здійснити необхідні технічні заходи та заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу до Ваших Персональних даних.

14.7 В разі отримання Ваших Персональних даних та іншої інформації за допомогою системи інструментів опитування, Персональні дані Клієнта можуть використовуватися в цілях аналізу та Клієнт особисто несе відповідальність за достовірність передаваємих ним Персональних даних та іншої будь-якої інформації.

15. COOKIE

15.1 Plerdy ціленаправлено не використовує Cookie-файли, але коли Ви використовуєте Сайт ми можемо використовувати Cookie для покращення функцій Сайта. Наприклад, файли Cookie дозволяють Plerdy запам'ятовувати інформацію для авторизації Клієнта (але не пароль).

15.2 Ви можете запобігти розміщенню Cookie, переглядаючи файли в режимі анонімного перегляду, а також блокувати або видаляти Cookie в налаштуваннях свого браузера. Однак ми хотіли б попередити Вас, що це може негативно вплинути на використання Вами Інструментів Plerdy.

15.3 Платформа може використовувати наступні сервіси веб-аналітики:

15.3.1 Facebook;

15.3.2 Google Analytics;

15.3.3 Linkedin.

16. ПОЛІТИКА ПОВНОЛІТНІХ

16.1 Інструменти Платформи призначені для повнолітніх осіб. Платформа не здійснює оброблення Персональних даних неповнолітніх осіб.

16.2 Якщо Ви являєтесь неповнолітньою особою, то Ви не маєте права використовувати Інструменти Plerdy.

16.3 Plerdy має право видалити Персональні дані неповнолітньої особи, без попередження та настання будь-яких наслідків для Платформи, та припинити надання такій особі до Інструментів.

16.4 Якщо у вас є інформація, про використання Інструментів неповнолітньою особою, зверніться в службу підтримки Платформи, відправивши листа за електронною адресою:[email protected].

17. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

17.1 Платформа має право змінювати положення Політики конфіденційності, для забезпечення збереження Персональних даних та в разі зміни законодавства, що регламентує оброблення Персональних даних.

17.2 Платформа повідомляє Клієнтів про внесення змін до Політики конфіденційності, шляхом розміщення новин на Сайті. Plerdy оновлює дату змін чинній редакції Політики конфіденційності в рядку "Останнє оновлення".

17.3 Клієнт зобов'язаний ознайомитись з новими умовами Політики конфіденційності, а Платформа не несе відповідальності, якщо Клієнт не ознайомився з новими умовами Політики Конфіденційності.

17.4 Електронні або іншим чином збереженні екземпляри Політики конфіденційності вважаються справжніми, повними, дійсними та такими, що підлягають виконанню версіями цієї Політики конфіденційності, що діє в момент відвідування Сайту Клієнтом. Якщо Клієнт використовує Інструменти, після дати оновлення Політики конфіденційності, Він погоджується з новими правилами обробки Персональних даних.

18. КОНТАКТИ

18.1 Клієнт має право звернутись в службу підтримки Платформи за адресою:[email protected], для забезпечення його прав, відповідно до умов цієї Політики конфіденційності, або в разі порушення його прав, або щоб залишити відгук чи задати питання.

Статті з блогу